Tạo Video Từ Hình Ảnh Với Animoto

Phần mềm Windows Movie Maker có sẵn trong hệ thống Window của bạn (C:ProgramFiles\Movie Maker\MovieMk.exe) có thể giúp bạn tạo video từ các hình ảnh hay nối nhiều video lại với nhau một cách dễ dàng mà không cần phần mềm hỗ trợ nào khác.

Nếu bạn muốn áp dụng Video trong chiến lược marketing của bạn thì phần mềm trên là một công cụ rất hữu ích.

Lang thang trên mạng, mình thấy có một site cho phép bạn tạo 30 giây video từ hình ảnh bạn có thể áp dụng tạo một cách nhanh chóng và có thể upload trực tiếp lên Youtube, Smugmug đó là Animoto

Việc tạo 30 giây video này có thể dùng để quảng cáo sản phẩm của bạn hay tạo các video hướng dẫn từ hình ảnh rất nhanh.Bạn coi thử nhé

Video làm thử nên không hoàn thiện lắm.Nếu muốn quảng cáo, hình ảnh cuối cùng bạn dùng nên có địa chỉ website của bạn nhé.


Ngoài việc export video lên Youtube, bạn có thể chia sẻ video bạn đã làm

Học Tiếp Thị Liên Kết & Product Launch

Chia sẻ những suy nghĩ của riêng bạn dưới đây ...

Comments (12)
 1. ruabien October 19, 2010
  • Hùng Hồng October 19, 2010
 2. nghiadoi October 19, 2010
 3. wanlunblog October 27, 2010
 4. wanlunblog October 27, 2010
  • Hùng Hồng October 27, 2010
 5. wanlunblog October 27, 2010
 6. uyên August 18, 2011
 7. hiep1993 December 19, 2012
 8. Trinh Kiều February 15, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *