Adwords Archive

Sort Posts by:

Sử dụng từ khóa tiềm năng

Sau khi tìm kiếm từ khoá tiềm năng qua một số công cụ như Google Adwords Keyword Tool (hay MNF) Chúng ta hãy sử dụng những từ khóa này Giả sử chúng ta có một danh sách các từ khóa sau (sau khi tìm hiểu từ khóa

Kết quả contest: tìm kiếm từ khoá tiềm năng

Sau một tuần, chỉ có 7 ngưởi tham gia Contest: Dịch vụ tìm kiếm từ khoá tiềm năng này. Danh sách tham gia: Kết quả bốc thăm ở random.org Chúc mừng 3 bạn đứng đầu danh sách là nghiadoi, nguyentrung167 và LeHienTinh Vui lòng liên hệ Hùng

3 days contest – 2 Google Adwords Coupon 100$

Lâu rồi HungMarketing.Com không có cập nhật blog. Lần này quay trở lại blog với một contest nhỏ 3 ngày, phần thưởng là 2 Google Adwords Coupon 100$ cho 2 người về nhất và nhì. Các bạn tham gia chỉ việc gửi comments ở bài viết này.