Những Bức Hình Ngộ Nghĩnh Của BIM

Một số bức hình ngộ nghĩnh của Bim chụp  tháng 12 năm 2010.

Qua năm mới sẽ chụp một số hình khác.Bữa nay rảnh post một vài tấm lên chơi.Bim bị sún hết răng rồi.

Hỏi Bim là răng Bim đâu Bim nói “sâu ăn hết rồi”

Trong những tấm hình bao gồm hình Bim chụp Noel, chụp khi đi suối tiên chụp ở Cần Giuộc (Long An) và chụp ở nhà (Quận 9)

Học Tiếp Thị Liên Kết & Product Launch

Chia sẻ kinh nghiệm của riêng bạn dưới đây ...

Comments (9)
  1. trungduc January 30, 2011
    • Tôi Yêu Google January 30, 2011
  2. David January 31, 2011
  3. vic9 February 2, 2011
  4. nghiadoi February 2, 2011
  5. VN BlogTip February 4, 2011
  6. meo nho August 20, 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *