Đăng ký Google Adsense qua Docstoc.com

Thông tin này không mới nhưng một số newbies thì sẽ bỡ ngỡ khi bắt đầu đăng ký Google Adsense mà chưa có website/blog cũng như không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngoài cách đăng ký Google Adsense thông qua Flixya, bạn có thể  Đăng ký Google Adsense qua Docstoc.com

Bước 1:
Đăng ký 1 tài khoản miễn phí tại www.docstoc.com
Bước 2:
Docstoc sẽ hỏi bạn có muốn tạo một tài khoản Google Adsense không. Bạn hãy chọn “i’d like to set up an Adsense account. Bạn cũng có thể tạo Google Adsense account sau khi đã đăng nhập tài khoản.

Bước 3:
Bạn có thể upload tài liệu để chia sẻ.
Nếu bạn chưa tạo tài khoản Adsense, bạn có thể tạo ở bước này.

Docstoc chia sẻ revenue là 50/50. Bạn chú ý khi chia sẻ tài liệu đừng upload tài liệu vi phạm bản quyền nhé.

Bạn có thể dùng docstoc rồi upload một số tài liệu thuộc sở hữu của bạn ở đó bạn đăng backlink đến website của mình. Cách này tạo được một lượng traffic kha khá

Học Tiếp Thị Liên Kết & Product Launch

Bạn nghĩ gì? Hãy để lại câu nói của bạn dưới đây ...

Comments (47)
 1. Tinh April 26, 2010
 2. Nguyễn Đại Học April 26, 2010
  • Hùng April 26, 2010
 3. vnblognet [dot] com April 26, 2010
 4. ruadien April 26, 2010
 5. Hùng April 26, 2010
 6. zeronimo October 22, 2010
  • Hùng Hồng October 22, 2010
 7. dinh trong trang November 14, 2010
  • Hùng Hồng November 15, 2010
 8. trungduc November 15, 2010
  • Hùng Hồng November 15, 2010
 9. VN BlogTip December 11, 2010
 10. trungduc December 11, 2010
  • Hùng Hồng December 11, 2010
  • Quan@wanlunblog.com December 11, 2010
 11. tinhwrl January 7, 2011
  • Hùng Hồng January 7, 2011
   • tinhwrl January 7, 2011
    • Hùng Hồng January 7, 2011
     • tinhwrl January 7, 2011
     • Hùng Hồng January 7, 2011
     • tinhwrl January 14, 2011
 12. du lich sapa January 8, 2011
 13. Mr Quang January 15, 2011
  • Hùng Hồng January 16, 2011
 14. Huynh Lam January 18, 2011
  • Hùng Hồng January 18, 2011
 15. Huynh Lam January 18, 2011
 16. tinhwrl January 19, 2011
 17. Dota12 December 12, 2011
  • Hùng Hồng December 12, 2011
 18. awesome games February 17, 2012
  • Hùng Hồng February 17, 2012
 19. moviesdown.net February 25, 2012
  • Hùng Hồng February 25, 2012
   • moviesdown.net February 26, 2012
    • Hùng Hồng February 26, 2012
 20. Ngochung.it April 7, 2012
  • Hùng Hồng April 7, 2012
 21. Ngochung.it April 8, 2012
 22. tỉnh April 14, 2012
  • Hùng Hồng April 15, 2012
 23. Gia su September 1, 2012
  • Hùng Hồng September 7, 2012
 24. KD Group September 15, 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *