Đăng Bài Viết Lên Facebook Page

Bài viết này ngắn gọn một chút.Hiện tại thay vì sử dụng Facebook’s Notes để đăng bài viết lên Facebook từ blog qua feed, bạn có thể  sử dụng 1 trong hai ứng dụng sau:

1. NetworkedBlogs  Facebook Application

link: http://www.facebook.com/apps/application.php?id=9953271133

2. LinksAlpha.com  Facebook Application

link: http://www.facebook.com/apps/application.php?id=188707654478

Demo:

http://facebook.com/jvprime

KiemTienInternet Fan Page

CouponSavingMe Fanpage

Bạn hãy tự khám phá thêm nhé

Học Tiếp Thị Liên Kết & Product Launch

Để lại suy nghĩ của bạn dưới đây ...

Comments (12)
 1. trungduc November 10, 2010
 2. Get Follow November 10, 2010
 3. nghiadoi November 11, 2010
 4. David November 11, 2010
  • Hùng Hồng November 11, 2010
 5. Cuong Nghiem November 17, 2010
 6. Nguyễn Tuấn Đạt April 24, 2011
 7. Tran May 20, 2011
 8. Thanh Tuan November 22, 2011
 9. hien nguyen October 17, 2012
 10. Hoàng Dũng March 15, 2013
 11. Hoàng Dũng March 15, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *