Tìm kiếm niche với Paypal Shops

Bài viết này là bài viết số 5 trong loạt bài một số cách tìm hot niche trong nhóm Niche Marketing Bạn đã từng sử dụng Paypal có lẽ đã biết đến phần Paypal Shops.Chúng ta có thể sử dụng phần này trong việc tìm kiếm thị trường tiềm năng. Bạn hãy coi hình dưới đây sau khi vô https://www.paypal.com/us/cgi-bin/webscr?cmd=_shop-ext. … [Read more...]

Tìm kiếm niche với magazines.com

Bài viết này là bài viết số 4 trong loạt bài một số cách tìm hot niche trong nhóm Niche Marketing Các bạn đã có dịp tìm hiểu cách tìm kiếm niche với Amazon & Ebay trong bài viết trước.Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy phần bên trái menu sẽ là một số categories mà dựa vào đó bạn có thể biết được các nhóm sản phẩm khác nhau. Liên quan đến Categories, bạn có thể tham khảo thêm http://www.magazines.com/ với phần menu "Top Categories" nằm bên trái.Phía dưới sẽ là  "TOP 10 TITLES" Như bạn thấy, đây chính là các chủ đề  "nóng".Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm phần "Great Deals" & "Popular Categories" … [Read more...]

Tìm kiếm niche với E-How

Trang web E-How cung cấp cho bạn rất nhiều những bài viết theo dạng "làm thế nào để làm...".Tiếng anh là "how to..." Nếu bạn đã từng vô trang web này, bạn sẽ thấy bên tay trái có mục "Top 10 eHows" rất đáng quan tâm.Nếu bạn muốn tìm hiểu về thị trường, bạn có thể thông qua những chủ đề này để có ý tưởng cho những gì bạn chuẩn bị làm. … [Read more...]

Một Số Cách Tìm Hot Niche

Trước hết chúng ta tìm hiểu một số khái niệm theo cách hiểu của mình vì nó rất khó diễn đạt theo tiếng việt + Niche Market: Một tập con của thị trường mà trong đó một sản phẩm nào đó đang được sự quan tâm của nhiều người. Sản phẩm ở đây là một từ mình dùng chung trong đó chỉ rất nhiều thứ khác nhau. Mình gọi Niche Market là thị trường tiềm năng hay thị trường thích hợp + Niche Marketing: Tìm kiếm và khai thác các thị trường tiềm năng Vậy làm thế nào để có thể tìm kiếm những thị trường này và khai thác chúng ra sao? Các bạn sẽ được tìm hiểu qua các bài viết trong chuyên mục Niche Marketing này … [Read more...]

Tìm kiếm niche với Amazon & Ebay

Đây là bài thứ hai trong loạt bài  một số cách tìm hot niche trong nhóm Niche Marketing. Ngoài việc sử dụng Google Trends để tìm kiếm niche, bạn có thể sử dụng Amazon và Ebay để tìm kiếm những sản phẩm đang được bán chạy từ đó có ý tưởng liên quan đến các sản phẩm này. Hãy xem hình ảnh ở Amazon … [Read more...]

Tìm kiếm niche với Google Trends

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài một số cách tìm hot niche trong nhóm Niche Marketing. Bài viết số 1: Tìm kiếm niche với Google Trends Google trends và Google hot trends sẽ cung cấp cho các bạn những từ khóa mà người ta đang tìm kiếm. Một khi từ khóa - thể hiện một thị trường nhỏ nào đó mà được nhiều người tìm kiếm chứng tỏ nó có thể là thị trường tiềm năng. Hãy xem google trends dưới đây. http://www.google.com/trends Và Google hot trend qua vài phút trước http://www.google.com/trends/hottrends Bạn cũng có thể tìm kiếm Google trends qua công cụ http://freekeywords.wordtracker.com/gtrends/ có đề cập đến ở bài viết FREE Wordtracker Suggestion tool Đây mới chỉ là một trong những cách tìm kiếm thị trường bước cơ bản. Những các khác sẽ được đề cập trong các bài viết tiếp theo. Như đã từng nói ở các bài viết về seo tools & tips, việc xác định những từ khóa tiềm năng và sử dụng chúng là một bước quan trọng để từ đó có thể có những chính sách phù hợp với website nhằm … [Read more...]