Niche Marketing Archive

Sort Posts by:

Tìm kiếm niche với Paypal Shops

Bài viết này là bài viết số 5 trong loạt bài một số cách tìm hot niche trong nhóm Niche Marketing Bạn đã từng sử dụng Paypal có lẽ đã biết đến phần Paypal Shops.Chúng ta có thể sử dụng phần này trong việc tìm kiếm thị

Tìm kiếm niche với magazines.com

Bài viết này là bài viết số 4 trong loạt bài một số cách tìm hot niche trong nhóm Niche Marketing Các bạn đã có dịp tìm hiểu cách tìm kiếm niche với Amazon & Ebay trong bài viết trước.Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy phần

Tìm kiếm niche với E-How

Trang web E-How cung cấp cho bạn rất nhiều những bài viết theo dạng “làm thế nào để làm…”.Tiếng anh là “how to…” Nếu bạn đã từng vô trang web này, bạn sẽ thấy bên tay trái có mục “Top 10 eHows” rất đáng quan tâm.Nếu bạn

Một Số Cách Tìm Hot Niche

Trước hết chúng ta tìm hiểu một số khái niệm theo cách hiểu của mình vì nó rất khó diễn đạt theo tiếng việt + Niche Market: Một tập con của thị trường mà trong đó một sản phẩm nào đó đang được sự quan tâm của

Tìm kiếm niche với Amazon & Ebay

Đây là bài thứ hai trong loạt bài  một số cách tìm hot niche trong nhóm Niche Marketing. Ngoài việc sử dụng Google Trends để tìm kiếm niche, bạn có thể sử dụng Amazon và Ebay để tìm kiếm những sản phẩm đang được bán chạy từ

Tìm kiếm niche với Google Trends

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài một số cách tìm hot niche trong nhóm Niche Marketing. Bài viết số 1: Tìm kiếm niche với Google Trends Google trends và Google hot trends sẽ cung cấp cho các bạn những từ khóa mà người ta đang